KORZYŚCI

Dlaczego warto do nas dołączyć

Reprezentujemy pracodawców lubelskich we różnych gremiach w Lublinie, w województwie, w Polsce takich jak np.:

 • w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Lublin
 • w Stałym Zespole Roboczym ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego
 • w Prezydium Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club
 • Zespół Zadaniowy do spraw Szkolnictwa Zawodowego przy Urzędzie Miasta Lublin
 • w Miejskiej Radzie Rynku Pracy

Wspieramy rozwój Członków Forum poprzez:

 • szkolenia i spotkania tematyczne dla właścicieli/kadry zarządczej,
 • szkolenia i spotkania tematyczne dla pracowników,
 • nieodpłatne wykorzystywanie sali konferencyjnej i kominkowej w siedzibie Forum (raz w roku).

Inicjujemy i pielęgnujemy relacje między Członkami Forum poprzez organizację:

 • spotkań świątecznych (z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy) w lokalach gastronomiczno - hotelowych Naszych Członków,
 • spotkań integracyjnych,
 • spotkań problemowych,
 • wspólnych wyjazdów turystycznych i biznesowych,

które sprzyjają zawiązywaniu przyjaźni, znajomości oraz współpracy między Członkami Forum.