Sygnaliści w firmach

20 lutego w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się spotkanie poświęcone systemom zgłaszania wewnętrznego. Omówione zostały sposoby wykorzystania sygnalistów do rozwoju firmy oraz obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Przepisy wprowadzające obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej przez podmioty zatrudniające od 50 osób obowiązują od 17 grudnia 2023 r. i wynika on z dyrektywy europejskiej, która obowiązuje od 17 grudnia 2021 r.

1.png

Jednym z głównych zagadnień poruszonych podczas szkolenia było pytanie, kiedy należy wdrożyć system sygnalistów. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, że sygnalistami mogą zostać m.in. pracownicy, wolontariusze, byli pracownicy oraz współpracownicy.

Podczas spotkania omówiono także zakres spraw, jakie mogą być zgłaszane przez sygnalistów. Należą do nich m.in. kwestie związane ze zdrowiem publicznym, ochroną konsumentów, prywatnością i ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem sieci i systemów teleinformatycznych, oraz interesami finansowymi skarbu państwa RP. Ważne jest jednak, aby zgłoszenia nie dotyczyły prywatnych interesów.

Wprowadzenie systemu sygnalistów ma umożliwić pracownikom skuteczne zgłaszanie ewntualnych nieprawidłowości. Ma to wpłynąć na skuteczne zarządzanie ryzykiem i poprawy jakości działania firmy.