Medal XXX-lecia Lubelskiego Forum Pracodawców dla Rektora UMCS

19 lutego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził Zbigniew Michalak, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców. Podczas spotkania z Rektorem UMCS prof. Radosławem Dobrowolskim wręczył Jego Magnificencji Medal XXX-lecia LFP z podziękowaniem za działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości.

umcs medal

Wyróżnienie przyznano także za poszukiwanie nowych metod kształcenia pozwalające młodym ludziom na zdobywanie wiedzy przydatnej na rynku pracy, tworzenie platform współpracy pomiędzy uczelnią a firmami LFP oraz za pomoc w szukaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości.

Lubelskie Forum Pracodawców to najstarsza organizacja pracodawców w Lublinie. Organizują szkolenia i spotkania branżowe, integrują pracodawców oraz inicjują współpracę między nimi. W 2023 roku LFP świętowało jubileusz 30-lecia swojego powstania.

Fot. Bartosz Proll

Źródło https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,medal-xxx-lecia-lubelskiego-forum-pracodawcow-dla-rektora-umcs,144474.chtm?fbclid=IwAR1YbruTxPNNRB7wSFtmg1g-N6CZMX20-BmYttg64yffO_bDUOGlWvmGiaA